Aart Bitter

Gekwalificeerd ISO27001 / ISO 22301 / ISO 20000 Lead Auditor
Gekwalificeerd IT Auditor (RE)