Home » Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

24/7 opererende Security Operations Center

Focus op hackcorporate dienstverlening

Advies voor jouw bedrijf

De Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) is de standaard voor informatiebeveiliging voor organisaties binnen de Rijksoverheid. Binnen de BIR zijn de risico’s omtrent het gebruiken en bewaren van informatie vastgelegd. Organisaties dienen de regels binnen de BIR op te volgen zodat informatie vertrouwelijk, integer en beschikbaar blijft. Om uw organisatie in te stellen op het naleven van de normen biedt ConanDoyle advies en richting. Zo kan uw organisatie blijven voldoen en kan informatie op de juiste manier behandeld worden.

Wij bieden u advies op vraagstukken waar u mee zit en kunnen rapport uitbrengen over de normen waar u als organisatie nog niet aan voldoet. U kunt met dit rapport vervolgens zelf acties ondernemen en gebruik maken van de visie van onze experts. Zie ook het tactisch normenkader voor meer informatie over wat de baseline precies omvat.