Home » ICT Beveiligingsassessment

ICT Beveiligingsassessment (DigiD)

24/7 opererende Security Operations Center

Focus op hackcorporate dienstverlening

Advies voor jouw bedrijf

Alle organisaties die DigiD gebruiken moeten voldoen aan een beveiligingsnorm. Om te testen of een organisatie voldoet aan deze norm dient een beveiligingsassessment uitgevoerd te worden. Hierbij worden verschillende criteria getoetst, waaronder ”de internet-facing webpagina’s, systeemkoppelingen en infrastructuur die met DigiD gekoppeld zijn en betrekking hebben op het proces”. 

DigiD beveiligingsassessments dienen jaarlijks uitgevoerd te worden en bestaan uit een aantal stappen:

1. Zelfevaluatie

Wij evalueren met u wat het huidige beveiligingsniveau is binnen uw organisatie. We kijken samen met u naar de genomen maatregelen en beschrijven kort de aandachtspunten.

2. Maatregelen

Wij implementeren samen met u de maatregelen die kunnen worden genomen om uw organisatie op het gewenste beveiligingsniveau te brengen. 

3. Penetratietest

Wij voeren een penetratietest uit over uw systemen en rapporteren de bevindingen aan u.

4. Oplossen

Eventuele bevindingen uit de penetratietest worden opgelost. Wij beschrijven de te nemen maatregelen en implementeren deze.

5. Audit

Een Register EDP-auditor wordt ingezet om een audit uit te voeren over de betreffende systemen. De bevindingen van de audit worden na afronding verstuurd naar Logius.

Contact

Heeft u vragen over het beveiligingsassessment of wilt u direct een offerte ontvangen? Neem dan direct contact met ons op via 033 – 450 50 55