Profile picture for user Olaf Nijeboer
Olaf Nijeboer

Als persoon ben ik creatief, kritisch, communicatief sterk, een mensenmens en ondernemend. Ik ben een persoon die kan schakelen tussen een helikopterview enerzijds en details anderzijds. Ik heb een positieve levenshouding en zie eerder mogelijkheden dan problemen.

Skills

Opstellen verwerkersovereenkomst
Opstellen intern beleid meldplicht datalekken
Opstellen interne gedragscode
Opstellen ISMS
Opstellen privacybeleid
Opstellen privacyverklaring
Quick Scan (Zorg)
Quick scan Privacy Gap
Uitvoeren security audit
Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG)
Uitvoeren SURFaudit
Privacy Impact Assessment (PIA)
Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen (BIWA)
Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)
Inzetten Mystery Guest
Opleiding Interne Auditor
AVG Quick Scan
Security Awareness
ABDO 2017

References

Blogposts