Dienstverlening

Certificering tegen NEN 7510

NEN betreft de normen voor het gebruiken van informatie binnen de zorgsector. Deze normen zijn gebaseerd op de code informatiebeveiliging die als standaard is gepubliceerd voor informatiebeveiliging wereldwijd. Binnen de NEN(7510) komen alle eisen met betrekking tot het beveiligen van informatie in de zorgsector aan bod. Hierbij wordt er met name aandacht besteed aan de privacy en het taalgebruik, omdat dit binnen de zorgsector punten zijn die extra aandacht behoeven.

Bij certificering begeleiden wij uw organisatie bij het behalen van de NEN-normen. Hierbij analyseren wij uw organisatie en gaan wij met u in gesprek over welke aandachtspunten er zijn om de norm zo efficiënt mogelijk te behalen. Ook kunnen wij u na het behalen van de norm adviseren over hoe uw organisatie zich zo goed mogelijk aan de NEN eisen kan houden. Meer informatie over certificering vindt u op onze pagina over audits en accreditaties

De volledige lijst met aandachtspunten kunt u vinden via de NEN website.

Ratings

Profile picture for user Harry Offermans
Harry Offermans
Profile picture for user Paul Willems
Paul Willems RE CISA CIPP/E CIPM CIPT
Profile picture for user Robert Bals
Robert Bals