Dienstverlening

Informatiebeveiliging offshore-installaties - TF08

Een audit voor Informatiebeveiliging Offshore-Installaties (TF08) is nodig om aan te tonen dat u voldoet aan de informatiebeveiligingseisen die opgenomen zijn in de 'Rahmenvorgaben zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung verkehrstechnischer Auflagen im Umfeld von Offshore-Anlagen hier: Kennzeichnung' van de Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes.

Er is een sterke maatschappelijke druk op het vergroten van de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie. Dit heeft tot gevolg dat overal op het land volop zonne- en windenergie wordt opgewekt. Op land zijn de mogelijkheden echter beperkt. Er wordt dus nu ook volop op zee gebouwd. 

Windparken op volle zee staan volop in de belangstelling. Vrijwel niemand heeft er hinder van en de kosten dalen stevig. Dit lijkt dus een prima initiatief!
Echter, de zee volzetten met windparken levert gevaar op voor de scheepvaart. Hier moet dus rekening mee worden gehouden. 

De WSV heeft bovengenoemde kader opgesteld om veilig te kunnen werken. Onder veilig werken wordt ook verstaan het veilig omgaan met informatie. Hiervoor is binnen het kader een aparte bijlage opgenomen rondom informatiebeveiliging voor offshore-installaties - TF08. 

Onze professionals kunnen deze audit volgens de informatiebeveiliging offshore-installaties - TF08 voor u uitvoeren.

Meer weten? Neem contact met ons op via tel. 033 - 450 50 55 of door het contactformulier in te vullen.