Digitaliseringsstrategie gepresenteerd: Nederland als digitale koploper

Minister Grapperhaus van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de Nederlandse Digitaliseringsstrategie gepresenteerd, waarin het kabinet beschrijft dat men Nederland de koploper van Europa wil maken op digitaal gebied. 

Privacybescherming en cyberveiligheid

Binnen de strategie wordt gekeken naar o.a. privacybescherming en cyberveiligheid. Er wordt middels 24 ambities beschreven hoe men een effectieve aanpak wil realiseren om o.a. effectief te zijn in de opsporing en opvolging van cybercrime.

Ook wordt in de strategie aangehaald dat burgers en bedrijven de digitale toepassingen in ons land veilig moeten kunnen gebruiken. De overheid zegt zich verantwoordelijk te stellen voor het stellen van de randvoorwaarden die het gebruik van digitale applicaties veiliger maken.

Beheer

Door het gebruik van diverse kaders moeten personen ook meer controle gaan krijgen over het beheer van hun eigen persoonsgegevens.