Autoriteit Persoonsgegevens geeft aanbevelingen voor FG's

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onlangs een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van Functionaris van gegevensbescherming (FG) binnen ziekenhuizen.

Er kon geconcludeerd worden dat de FG’s goed opereren en een  goede invulling geven aan de taken die zij hebben op grond van de privacywetgeving.

Aanbevelingen

Op basis van het verkennend onderzoek komt de AP met aanbevelingen voor de raden van bestuur en aanbevelingen voor de FG’s. De AP heeft het onderzoek verricht binnen elf ziekenhuizen, maar de bevindingen zijn relevant voor de hele ziekenhuisbranche en daarbuiten.

De AP heeft de aanbevelingen voor FG's verwerkt in een poster die hieronder te zien is. 

Ben u nog opzoek naar een FG? Neem dan contact met ons op! Wij helpen u graag verder.

FG