Trackingsoftware in e-mails van DUO

De overheidsinstantie Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft trackingsoftware gebruikt in e-mails aan studenten. Hiermee heeft de instantie de Algemene verordening gegevensbescherming, oftewel AVG overtreden. DUO is na overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gestopt met tracken. Al is dit voorlopig, meldt de Volkskrant.

Wat ziet DUO?

Door de trackingsoftware ziet DUO wanneer een student de e-mail heeft geopend. Wanneer het bericht is geopend, ontvangt de instantie onder andere het IP-adres van de student. Wat DUO hiermee wil aantonen is dat de berichten over wijzigingen in de situatie van de student zijn ontvangen en ook bekeken.

Hoe zit het met AVG?

In de Algemene verordening gegevensbescherming staat welke gegevens instanties en organisaties mogen verzamelen en welke voorwaarden er gelden. Hierbij gaat het erom of de gegevens die worden vergaard, naar een persoon herleidbaar zijn. Wanneer dit zo is, wordt de AVG geschonden. “Een IP-adres van een persoon die een e-mail ontvangt is wel degelijk een herleidbaar persoonsgegeven”, aldus Sandra Loois van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wetovertreding

Advocaat Christiaan Alberdingk Thijm zegt dat DUO met de trackingsoftware de wet overtreedt. De instantie moet een gerechtvaardigd belang hebben om persoonsgegevens te verwerken. Dit zou in enkele gevallen ook zo kunnen zijn, maar het gebruiken van een tracker aan alle e-mails noemt de advocaat ongepast. Daarnaast moet DUO de studenten hierover eerst informeren.

Bron: Security.nl