Dienstverlening

VIPP-audit

De VIPP-audit of VIPP Eindtoets heeft u nodig om aan te kunnen tonen dat u de doelstellingen van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) behaald heeft.

Er zijn twee trends, die met de VIPP te maken hebben en zien binnen de zorg:
a. De zorg moet doelmatiger worden én 
b. De patiënt moet meer betrokken worden.

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen moeten de patiënt toegang gaan geven tot de eigen medische gegevens. Dit gaat gebeuren op digitale wijze. op deze manier kan de patiënt bij de eigen gegevens komen. Denk hierbij aan de onderzoeksuitslagen, medicatiegegevens en bijvoorbeeld specialistenbrieven. Met deze informatie kan een patiënt zich goed voorbereiden op een gesprek bij een dokter. Zo wordt de patiënt ook een betere gesprekspartner voor de dokter. Een eventuele behandeling wordt dan beter besproken. Beter voor de patiënt!

Om deze doelen te bereiken is het implementatieprogramma VIPP opgezet. Met behulp van dit programma moeten zoveel mogelijk zorginstellingen aansluiting aan de bestaande landelijke standaarden kunnen realiseren. Er worden geen nieuwe standaarden gemaakt. Er wordt alleen aansluiting gezocht aan al bestaande standaarden, zoals:

VIPP is opgezet door de NVZ, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Door de minister is in 2016 €105 M gereserveerd voor dit versnellingsprogramma. Details kunt u lezen in de Staatscourant

Het ministerie van VWS heeft, in overleg met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), een beleidskader voor de subsidiëring vastgesteld. Doel is om zoveel mogelijk systemen open te hebben gemaakt vóór 2020. Het implementatieprogramma bestaat uit twee delen met meerdere modules. Eén van de eisen om de subsidie te kunnen verkrijgen is dat vastgesteld wordt dat de betreffende doelen gehaald zijn. Hiervoor moet een RE (Register EDP-auditor) een VIPP-audit uitvoeren bij het ziekenhuis of de zorginstelling. De eindtoets staat beschreven in het 'Handboek VIPP Eindtoets'

Onze professionals kunnen deze VIPP Eindtoets voor u uitvoeren.

Meer weten? Neem contact met ons op via tel. 033 - 450 50 55 of door het contactformulier in te vullen.