Home » Opleiding Introductie ISO 27001

Opleiding Introductie ISO 27001

24/7 opererende Security Operations Center

Focus op hackcorporate dienstverlening

Advies voor jouw bedrijf

U wilt een opleiding volgen die u introduceert in de ISO 27001 standaard.

Het toepassen van deze standaard helpt u om informatie goed te beveiligen en veilig te houden. Denk hierbij aan het veilig beheren van activa zoals financiële informatie, intellectuele eigendom, werknemersgegevens of informatie die u door derden wordt toevertrouwd.

Aspecten van de training ISO 27001

Als u te maken krijgt met ISO 27001 is het wenselijk om deze standaard goed te begrijpen. Het is erg inefficiënt om met een implementatie van start te gaan zonder te weten waar u aan begint. In deze training krijgt u inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de norm. Waarom was er behoefte aan? Daarnaast wordt uitgelegd wat een informatie management systeem is en hoe dit op hoofdlijnen gebruikt kan worden.

Welke aanpak past bij u?

ConanDoyle is hét platform op het gebied voor informatieveiligheid. Onze professionals verschillen allemaal. Er zijn professionals die regelmatig voor Corporates werken, anderen juist voor MKB’ers. Professionals werken in de zorgsector, voor de overheid of voor de particuliere bedrijven. Het verschil is groot! Klassikaal of liever 1:1 begeleidt door een professional? Het is allemaal mogelijk!

Uiteraard willen wij u helpen om de juiste keuze te maken.

laptop