Home » Opstellen intern beleid meldplicht datalekken

Opstellen intern beleid meldplicht datalekken

24/7 opererende Security Operations Center

Focus op hackcorporate dienstverlening

Advies voor jouw bedrijf

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Om ervoor te zorgen dat u tijdig aan de meldplicht datalekken kunt voldoen, is het noodzakelijk een intern beleid te hebben. Bij een datalek gaat het niet alleen om het vrijkomen van gegevens, maar ook om de onrechtmatige verwerking van gegevens. Het is zaak om eventuele lekken tijdig door te geven aan de Autoriteit Persoonsgegevens om verdere schade te voorkomen. Een duidelijk opgesteld beleid helpt u daarbij.

Wat staat er in een beleid?

In een beleid meldplicht datalekken wordt beschreven wanneer een datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij helpen uw organisatie om datalekken te definieren en bekend te maken binnen uw organisatie. Op het niet melden van datalekken staan hoge boetes, terwijl het identificeren en melden van datalekken geen ingewikkeld proces hoeft te zijn.

Ondersteuning

Professionals van ConanDoyle hebben ervaring binnen verschillende organisaties en met verschillende soorten datalekken. Zij kunnen uw organisatie adviseren en uw medewerkers op de hoogte brengen van het belang van het beleid. Indien u op andere vlakken van informatiebeveiliging ondersteuning nodig heeft kunt u contact met ons opnemen. Wij ontzorgen uw organisatie binnen ieder domein van informatiebeveiliging!