Home » Opstellen Interne Gedragscode

Opstellen Interne Gedragscode

24/7 opererende Security Operations Center

Focus op hackcorporate dienstverlening

Advies voor jouw bedrijf

Vaak hebben organisaties hun systemen al redelijk op orde om data in ieder geval op het eerste gezicht te beveiligen. Wat hierbij soms uit het oog wordt verloren zijn de medewerkers die continu met deze data in aanraking komen. Omdat het gedrag van werknemers bepalend is voor de veiligheid van data binnen uw organisatie is het van belang om de juiste gedragscodes op te stellen en deze op te laten volgen.

Om integriteit te kunnen waarborgen kunnen professionals van ConanDoyle u assisteren bij de volgende aspecten:

  • Analyse huidige gedragscode indien deze reeds is opgesteld;
  • Verbetering huidige gedragscode;
  • Opstellen nieuwe gedragscode;
  • Opvolging en advies nieuwe gedragscode

Na het opstellen van gedragscodes kunnen wij trainingen geven aan uw medewerkers om goed om te kunnen gaan met de data. Als u deze trainingen liever zelf geeft aan uw medewerkers kunt u ervoor kiezen om u vooraf eerst te laten adviseren over welke punten van belang zijn bij het creëren van awareness. ConanDoyle kan u bijstaan binnen elk aspect van het opstellen, implementeren en controleren van gedragscodes.

Vragen over het opstellen van een interne gedragscode of direct een offerte opvragen? Neem dan contact met ons op.