Home » Privacy Impact Assessment (PIA)

Privacy Impact Assessment (PIA)

24/7 opererende Security Operations Center

Focus op hackcorporate dienstverlening

Advies voor jouw bedrijf

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, zijn organisaties die persoonsgegevens willen verwerken, verplicht om een PIA te doen. Door middel van een PIA verkrijgt een organisatie in een vroeg stadium zicht op de mogelijke privacyrisico’s van een gegevensverwerking. Hoe eerder u deze risico’s in kaart hebt gebracht, hoe beter. De resultaten van een PIA kunt u gebruiken om privacybeschermende maatregelen door te voeren in de technologie en/of uw organisatie (privacy by design). Hierdoor voorkomt u dat dat in een te laat stadium aanpassingen nodig zijn, of dat u zelfs een systeem moet herontwerpen of een project moet stopzetten.

Hoe eerder u een PIA laat uitvoeren, hoe meer kosten u dan ook bespaart.

Inhoud van een PIA

Een privacy impact assessment brengt de privacyrisico’s op een heldere manier in beeld. Denk hierbij aan de risico’s en de impact van het beoogde project op privacy.

U heeft na het uitvoeren van een PIA een helder beeld van de risico’s binnen een bepaald project. Door deze in kaart te brengen is uw organisatie in staat om beter te handelen, met het oog op privacy.

Vragen over PIA’s of direct een PIA uit laten voeren? Neem contact met ons op!