Home » Risicobeoordeling

Risicobeoordeling

24/7 opererende Security Operations Center

Focus op hackcorporate dienstverlening

Advies voor jouw bedrijf

Een risicobeoordeling is aanbevolen indien u inzicht wilt in de mogelijke cyberbedreigingen voor uw bedrijf. Bij deze beoordeling worden mogelijke risico’s en kwetsbaarheden aan het licht gebracht. Een risicobeoordeling laat u uiteraard uitvoeren door een expert, zoals ConanDoyle. Ons bedrijf, gevestigd in Wateringen, biedt u totaaloplossingen aan om de beveiliging van uw bedrijf te verbeteren.

Een risicobeoordeling per beveiligingsaspect

Een goede cybersecurity omvat een sterke beveiliging op alle niveaus. Daarom is het nodig om verschillende aspecten in beschouwing te nemen bij het onderzoeken van de risico’s. Per beveiligingsaspect wordt er een risicobeoordeling gemaakt over welke dreigingen er zijn en welke eisen er gesteld moeten worden. Uiteraard zijn er algemene dreigingen, zoals stroomuitval, een fout met de back-up, phishing, Ransomware, enzovoort. Wellicht kunt u deze algemene dreigingen aanvullen met uw eigen inschattingen die specifiek zijn voor uw organisatie. Daarnaast moet de kans dat deze dreiging optreedt, worden beoordeeld, alsook de impact die het heeft op uw organisatie.

Breng risico’s in kaart om ze te voorkomen

U heeft ongetwijfeld reeds maatregelen getroffen om risico’s te beperken. Waarschijnlijk heeft u al een beveiligingsinstallatie, zodat inbrekers tijdig ontdekt worden. Misschien beschikt u al over bewerkersovereenkomsten met uw cloudleverancier om er zeker van te zijn dat deze partij zijn zaken ook op orde heeft. Ook uw virusscanners en firewalls zijn up-to-date, een back-up maakt u al. Kortom, uw bedrijf heeft al veel op orde. Door al deze zaken met elkaar in verband te brengen wordt duidelijk welke risico’s uw bedrijf loopt. U kunt op een objectieve manier vaststellen of u niet te veel risico loopt ten opzichte van wat u zelf wilt. Alle risico’s uitsluiten is moeilijk en erg duur. Dankzij een risicobeoordeling kunt u erg gericht kiezen op welke risico’s u zich wilt focussen, waardoor u zichzelf geld en moeite bespaart.

Weten welke risico’s u loopt

U weet dankzij de risicobeoordeling welke risico’s u loopt én welk risico u maximaal wilt lopen. Om de risico’s rondom uw diensten op het gewenste niveau te krijgen, moeten maatregelen worden geïmplementeerd. Hier zit nu precies de kracht van ConanDoyle! De maatregelen die we treffen, moeten zo goedkoop en effectief mogelijk zijn. Soms zijn het juridische maatregelen, soms gaat het om OBE-maatregelen of maatregelen die te maken hebben met fysieke beveiliging. Uw eigen medewerkers moeten meer bewust worden gemaakt van hun handelen. De gebruikte software moet veiliger worden, het onderliggende netwerk moet beter worden beveiligd, de laptops, desktops, tablets en mobiele apparaten moeten minder kwetsbaar worden gemaakt en ga zo maar door.

Bel ons voor meer informatie

Door te kiezen voor ConanDoyle mag u verwachten dat wij in onze projectaanpak alleen die maatregelen inzetten die voor u nodig zijn. Wij zullen dus geen overbodige maatregelen voorstellen. Als we de keuze voor de te nemen maatregelen samen met u hebben vastgesteld, dan weet u ook wat voor werk het met zich mee gaat brengen en wat het gaat kosten. U blijft grip houden, zonder dat het u te veel tijd kost. Schakel ons Security Operations Center daarom in voor een passende oplossing voor uw bedrijf, zoals een risicobeoordeling. Hiervoor belt u naar +31 8506 064 96 of vult u het contactformulier in.