Profile picture for user Petra Kaak
Petra Kaak

Lead auditor voor ISO 9001, 27001, 20000, 22301 en NEN7510. Mijn specialisme is auditing. o.a. als lead auditor voor certificerende instellingen maar ik werk ook veel samen met diverse consultants.

Skills

ISO 27001 certificering
Opstellen intern beleid meldplicht datalekken
Opstellen ISMS
Quick Scan (Zorg)
Uitvoeren security audit
Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG)
Uitvoeren SURFaudit
Privacy Impact Assessment (PIA)
Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen (BIWA)
Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)
Opleiding Interne Auditor
AVG Quick Scan
Security Awareness
ABDO 2017

References

Blogposts