Profile picture for user Jennifer Quik
Jennifer Quik

Ik heb de master Informatierecht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hier heb ik onder andere de keuzevakken Privacy- en Gegevensbescherming en Telecommunicatierecht gevolgd. In de zomer van 2017 heb ik deelgenomen aan de National Cyber Security Summer School, waarbij een indruk werd gegeven van de ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op het gebied van cybersecurity. Ik werk als juridisch medewerker bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten.

Privacy en gegevensbescherming zijn hip: Men ziet het belang ervan steeds meer in, zeker nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming in 2018 is ingevoerd. Ik zoek voor klanten en collega’s dan ook veel vragen over privacy uit, stel verschillende privacydocumenten op (o.a. verwerkersovereenkomsten en privacyverklaringen) en ondersteun bedrijven met het aanpassen van hun organisatie zodat de verwerkingen van persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de privacywetgeving.

 

Skills

Opstellen verwerkersovereenkomst
Opstellen intern beleid meldplicht datalekken
Opstellen interne gedragscode
Opstellen privacybeleid
Opstellen privacyverklaring
AVG Quick Scan

References