Profile picture for user Henk Slotboom
Henk Slotboom

Technologie is mijn passie. Vroeger dacht ik: Alles wat er technisch kan, moet je willen. Ik werd razend enthousiast van de eindeloze mogelijkheden van ICT. Twintig jaar ervaring als ICT-manager gaf me het inzicht dat dit maar een deel is van het verhaal.

Ik ben anders gaan kijken naar mijn vakgebied. Ik geloof nog steeds heilig in de mogelijkheden van techniek, maar zie ook de valkuilen. Ik denk inmiddels dat het niet moet gaan over wat de techniek allemaal kan, maar over wat ICT met mensen doet. Dat betekent dat de focus dus voor mij is komen te liggen op toepasbaarheid, wenselijkheid en toegevoegde waarde: De onschatbare waarde van ICT zit hem in informatie. Maar zoals alles van waarde is informatie ook weerloos. Moet dus worden beschermd. En daar kom ik om de hoek kijken. Het is mijn doel om informatieveiligheid bij alle aspecten van processen in te bouwen; Security by design. De uitdaging is om voor elkaar te krijgen dat de werkvloer dit als vanzelfsprekend ervaart. Daar geloof ik met hart en ziel in.

Skills

Opstellen verwerkersovereenkomst
Opstellen intern beleid meldplicht datalekken
Opstellen interne gedragscode
Opstellen ISMS
Opstellen privacybeleid
Opstellen privacyverklaring
Quick Scan (Zorg)
Uitvoeren security audit
Privacy Impact Assessment (PIA)
AVG Quick Scan
Security Awareness

References

Blogposts