Profile picture for user Mischa Luyf
Mischa Luyf

Specialist in digitalisering en transformatiemanagement met als doel organisaties te flexibiliseren en fit4purpose en fit4future te krijgen en te houden, inclusief alle compliance, security en privacyaspecten. Kennis en ervaring met het inrichten van Agile, Lean en Tribal werken binnen bestaande organisaties.

Met een gedegen achtergrond in ICT-, General, Businessmanagement en (Agile) coach ben ik in staat om de gehele waardeketen te overzien, te verbinden, focus te creëren en talenten in hun kracht te zetten. Met een trackrecord in ICT-optimalisatie en complexiteitsreductie, ICT en Business integratie en ICT en Business waarde creatie, kennis van en visie op nieuwe technologieën en nieuwe media stel ik organisaties in staat hiermee business en klantwaarde te creëren. Veel ervaring in programma en projectmanagement van integrale verandertrajecten met focus op cultuurverandering en bewustwordingstrajecten. Kennis en ervaring van Identity & Access Management en Privacy trajecten binnen het onderwijs.

Skills

Opstellen verwerkersovereenkomst
Opstellen intern beleid meldplicht datalekken
Opstellen interne gedragscode
Opstellen privacybeleid
Opstellen privacyverklaring
Quick Scan (Zorg)
Quick scan Privacy Gap
Advies m.b.t. brandbeveiliging
Advies m.b.t. inbraakbeveiliging
Privacy Impact Assessment (PIA)
AVG Quick Scan
Security Awareness

References

Blogposts