Profile picture for user Peter Prak
Peter Prak

Peter (1958) ontwikkelt beveiligingsbeleid voor fysieke security. Gebaseerd op security risk management (SRM) en veilig ontwerp & beheer (VOB). Peter is zelfstandig ondernemer bij Vertas B.V..

Peter is specialist in security risk management en in het ontwerpen van securityconcepten en -benaderingen op strategisch niveau. Deze vertaalt hij naar tactisch en operationeel niveau. Deze aanpak is niet alleen geschikt voor bedrijven binnen de vitale infrastructuren of hoog risico locaties maar is toepasbaar binnen iedere organisatie. Gebaseerd op de strategische keuzen worden formats ontwikkeld voor locatie beveiligingsplannen, passende securityvoorzieningen (BE), procedures (O) en de securityorganisatie (O). Zo nodig schrijft Peter de locatiebeveiligingsplannen voor uw organisatie. Peter adviseert hierin over quick wins, de programmatische aanpak van verbeteringen en over de wenselijkheid rest risico’s te accepteren. Ook treedt hij op als Mystery Guest. Een webapplicatie voor de beheersing van securityrisico’s is in ontwikkeling.

In 2009 rondde Peter bij de TU Delft de opleiding Master of Security Science & Management (MSSM) af; in 2019 werd Peter ingeschreven als Registered CPTED Expert (RCE).

Naast zijn security advisering biedt Peter ondersteuning aan binnen besluitvormingsprocessen middels een eigen webapplicatie.

REFERENCES

  • ProRail (2001-2014)
  • Rijkswaterstaat (2012-heden)
  • Nederlandse Spoorwegen (2016-heden)
  • OASEN (2019-heden)

Skills

Advies m.b.t. inbraakbeveiliging
Advies m.b.t. Toegangscontrole
CISM-Opleiding
Inzetten Mystery Guest
Security Awareness
OBE Maatregel / VRKI / SRMBoK

References

Blogposts