Henk van Dijk

Goede communicatie is een van de succesfactoren van informatiebeveiliging. Niet alleen communicatie richting medewerkers is van wezenlijk belang, maar ook communicatie richting de stakeholders, onder wie klanten, toezichthouders en media. Als communicatiespecialist en bestuurskundige heb ik veel ervaring opgedaan met overheidscommunicatie en beleidsvorming. Zo heb ik mij de afgelopen ruim twintig jaar binnen waterschappen, gemeenten, ministeries en veiligheidsregio’s onder meer beziggehouden met (crisis)communicatie, projectmanagement, beleidsvorming en bestuursondersteuning. Op dit moment werk ik aan verschillende projecten vanuit mijn Adviesbureau voor Bestuur, Beleid en Communicatie, zowel voor profit als voor non-profit instellingen en organisaties.