Johan Moritz

Ik ben een zeer ervaren IT specialist met security en monitoring als specialisatie in grote complexe ICT organisaties. Mijn interesse en kwaliteiten zijn het in kaart brengen en analyseren van complexe infrastructuren, het identificeren van kwetsbaarheden, het analyseren en managen van veiligheidsrisico’s en het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance). Security staat hoog op de agenda maar het overtuigen van opdrachtgevers, managers en system engineers vraagt in (grote) organisaties een professionele aanpak. Ik ben communicatief sterk en met mijn van nature positieve open houding wek ik vertrouwen en kan ik betrokkenen overtuigen en meekrijgen.

Verder ben ik, zeker op het terrein van security (informatiebeveiliging) en monitoring technologieën, sterk opgeleid (o.a. CISSP, CISA, GWAPT, GPEN, CASP, CEH, MCITP/MCSE en LPI). Samen met mijn uitgebreide ervaring als consultant, system engineer, technisch projectleider en meewerkend voorman de ideale mix voor een succesvol resultaat om bijvoorbeeld beheeromgevingen te auditen, optimaliseren, monitoring op te zetten, security baselines te ontwikkelen, beschikbaarheid te verhogen en überhaupt beveiliging hoog op de agenda te krijgen en te houden.

Ik kan op alle niveau’s opereren, zowel met opdrachtgevers, collegae en eindgebruikers.

Sterke persoonlijke vaardigheden (samengevat): accuratesse, analytisch, creatief, kennis, communicatief, betrouwbaar, sociaal en integer.

Technische expertises (samengevat): IT Audit/Pentesting/Compliance, Patch Management, Monitoring en Automation (SCOM, SCCM, WSUS, Orchestrator) MCITP/MCSE, Linux/Unix, ITIL, Nessus, Security Center, Scripting (VBscript, Powershell, Perl, Python, Ruby, Bash shell)