Home » Oplossingen voor beheersen van fysieke security risico’s

Oplossingen voor beheersen van fysieke security risico’s

24/7 opererende Security Operations Center

Focus op hackcorporate dienstverlening

Advies voor jouw bedrijf

Herkent u één van deze zaken:
– U verliest een aanbesteding omdat uw organisatie niet voldoet aan de security eisen.
– Een inspecteur spreekt u aan op onvolkomenheden in uw organisatie.
– Er worden kamervragen gesteld over uw security problemen.
– U verliest klanten doordat u uw zaakjes niet op orde hebt.
– Uw bedrijfsprocessen worden regelmatig verstoord door security incidenten.
– Er ontbreekt uniformiteit in de oplossingen binnen uw organsiatie.

Indien dit zo is, dan heeft u zeer waarschijnlijk behoefte aan deze dienst!

Wat leveren wij?

1. Beleid passend bij de aard van de organisatie.
2. Een gestandaardiseerde opzet voor het nemen van maatregelen.
3. Een gestandaardiseerd inspectieplan.

Waar nodig kunnen wij u uiteraard compleet ontzorgen met implementatie van eventuele te nemen maatregelen.

Hoe bereiken wij dit?

In drie stappen komen we, samen met u, tot deze oplossing. De wijze waarop wordt aangepast aan de cultuur die binnen uw organisatie passend is en het gewenste tempo / prioriteit. 

Stap 1: Opzet van beleid

Als eerste stap wordt verplichte regelgeving geïnventariseerd en worden eisen van stakeholders in kaart gebracht. Tegelijkertijd wordt het beleid, doelstellingen en verantwoordelijkheden voor security vastgesteld. 

Stap 2: Opzet van beheersmaatregelen

In deze stap wordt parallel het risicoprofiel voor de verschillende objecten van een organisatie vastgesteld door een analyse van de securityrisico’s. Ook wordt in deze fase een passend stelsel van beheersmaatregelen beschreven.

Stap 3: Opzet van inspectieplan

Uiteraard moet alles wat opgezet is, gecontroleerd en onderhouden worden. Als laatste stap wordt daarvoor een standaard inspectieplan opgesteld met daarin het advies voor de betreffende locatie. Periodiek wordt deze inspectie herhaald. Op basis van de resultaten / bevindingen kunnen aanpassingen plaats vinden.

Wat heeft u dan bereikt?

U heeft nu de zekerheid dat de genomen beheersmaatregelen passend zijn bij het risicoprofiel van uw organisatie. De hierboven genoemde problemen worden hiermee vrijwel geheel voorkomen. 

Neem direct contact met ons op voor meer informatie.