Home » Opstellen verwerkersovereenkomst

Opstellen verwerkersovereenkomst

24/7 opererende Security Operations Center

Focus op hackcorporate dienstverlening

Advies voor jouw bedrijf

Bij bijna alle gegevensverwerkingen wordt gebruik gemaakt van derde partijen (zogenaamde “verwerkers”). Op grond van de wet bent u verplicht met deze partijen een schriftelijke verwerkersovereenkomst af te sluiten. Indien u reeds gebruik maakt van bewerkersovereenkomsten, dan is het verstandig deze te laten updaten en in lijn te brengen met de AVG. De Algemene Verordening Gegevensbescherming schrijft immers specifieke punten voor die verplicht opgenomen dienen te worden in de verwerkersovereenkomst (vh. bewerkersovereenkomst).

Een aantal van de punten die vaak in een verwerkersovereenkomst opgenomen worden zijn:

  • Beveiligingsmaatregelen
  • Geheimhouding
  • Inschakelen van derden en onderaannemers
  • Audits
  • Locatie van de data
  • Aansprakelijkheid

Houd er rekening mee dat er al snel sprake is van het verwerken van gegevens. Wanneer andere partijen uw data bekijken dan is er al sprake van een verwerking.