Home » Quick Scan (Zorg)

Quick Scan (Zorg)

24/7 opererende Security Operations Center

Focus op hackcorporate dienstverlening

Advies voor jouw bedrijf

Om als zorginstelling te blijven voldoen aan de richtlijnen met betrekking tot het omgaan met gegevens is het van belang om regelmatig een scan uit te voeren van hoe er met deze informatie om wordt gegaan binnen de organisatie. Een quick scan biedt dan uitkomst.

Een quick scan kan over de gehele organisatie worden uitgevoerd of worden beperkt tot een gespecificeerd aantal afdelingen binnen uw organisatie. 

Inhoud

Bij een quick scan worden alle processen en de wijze waarmee er met informatie wordt om gegaan geanalyseerd. Na het uitvoeren van een quick scan wordt een rapport opgeleverd met alle resultaten uit de analyse. Met deze resultaten kan het gehele databehandelingsproces worden verbeterd. In het rapport wordt door middel van een stroomdiagram beschreven wie in welke systemen of programma’s processen heeft uitgevoerd, zodat dit direct inzichtelijk wordt.

Waarom een Quick Scan?

Om aan de wet datalekken te voldoen is het belangrijk dat duidelijk is hoe de informatie wordt behandeld. Een quick scan helpt daarnaast ook om aan de huidige wet- en regelgeving te blijven voldoen. Ook worden medewerkers juist geïnformeerd en wordt er bewustzijn gecreëerd op het gebied van het omgaan met informatie. De maatregelen die worden geformuleerd in een quick scan rapport kunnen vervolgens gemakkelijk zelf door uw organisatie worden geïmplementeerd. Natuurlijk kunnen onze professionals u assisteren bij het implementeren van de maatregelen.

Vragen over de quick scan of een offerte opvragen? Neem dan contact met ons op.